MEER VERHALEN

Een genealogie is, met alle respect voor het intensieve en soms moeilijke zoekwerk, niet meer dan een opsomming van alle personen uit een zelfde familie en datums van geboorte, huwelijk, overlijden en dergelijke. Hoezeer we als genealogen ook ons best doen om een genealogie zo goed mogelijk gestalte te geven, blijft het een opsomming. Maar het wordt pas leuk wanneer je ook verhalen over de personen in die genealogie kunt vertellen. Dan wordt het een familiegeschiedenis.

Geniet ervan!!