JACOB CORNELISSE WAALBOER (1650-1712)

Jacob Cornelisse Waalboer (Waelboer) werd geboren in Goudswaard in vermoedelijk 1650 (blz. 62, 67, 68, 79 en 80 in het boek ‘400 jaar Waalboer’). Jacob trouwt met Jobje Crijnse. Hij werd schepen te Goudswaard en stond borg voor veel personen in zijn omgeving.
Hij was ook vervoerder van diverse zaken zoals grond en hout. Hij vervoerde ook zand zoals in onderstaand document uit de boedelrekening 52 en 53 van de Oud-rechtelijke archieven  van Goudswaard te vinden is.

Afrekening voor Jacob Waalboer voor het rijden van zand in 1650.

‘Betaalt aan Johannes van Dalen een somme van drie gulden ses stuijvers over Leverantie van drie boerenwagens sant volgens quitantie van den 16e Sept. 1704. dus deselve ƒ 3:6;0 Aan Jacob Waelboer betaelt voor het rijden van het selve sant ƒ 0:18:0’