GEOGRAFISCHE SPREIDING

Ofschoon de illustraties uit 2017 zijn geven ze toch een redelijk beeld van de spreiding van onze familie over Nederland .