ADRIANUS WAALBOER (1731-1788), SOLDAAT BIJ DE VOC

In het boek ‘400 jaar Waalboer’ hebben jullie ongetwijfeld gelezen dat Adrianus Waalboer (1731-1788) in dienst is geweest van de Verenigde Oost-Indische Compagnie voor de Kamer van Amsterdam. Ook is er iets geschreven over de reizen die hij maakte tussen 1759 en 1766 met de schepen Ruiteveld en Overnes van Amsterdam naar Ceylon en terug. 

Soldijboek
Soldijboek VOC Adrianus Waalboer 1759-1766

De soldijboeken van de VOC zijn tegenwoordig te vinden op de website van het Nationaal Archief. Hierin zijn ook de pagina’s met Adrianus Waalboer te vinden waarin het soldij van Adrianus staan. Zo kunnen we lezen dat de gage per maand fl. 9,-bedroeg.
Bekijk de vergrootte versie van het soldijboek hier.

Huwelijk met Belia van Schie op 14 augustus 1751

Ongeveer een maand na het vertrek van Adrianus, op 10 maart 1759, krijgt zijn vrouw Belia van Schie een brief van de kerkenraad, zie hierboven in de kantlijn, den 10 Maart 1759 een trouwbrieff gegeeven, waarin wordt aangegeven dat zij de echtgenote van Adrianus is. In het soldijboek van de VOC staat dat er op 22 januari 1759 een schuldbrief was van ƒ 150. De schuldbrief werd afgegeven nadat Adrianus was aangenomen bij de VOC. Deze was mogelijk niet op naam gesteld. Met deze schuldbrief en brief van de kerkenraad  was Belia gemachtigd om bij de VOC geld op te nemen van het tegoed van haar echtgenoot. In het soldijboek is te zien dat op 10 oktober 1760 (ƒ 45) en op 28 oktober 1761 (ƒ 52) geld opgenomen is door Neeltje Jans Buijtendijk, de moeder van Adrianus. Ook heeft ene Willem de Kemp op 19 oktober 1764 een bedrag van ƒ 53 op genomen. Samen met de bedragen van Neeltje was dit ƒ 150, gelijk aan de schuldbrief. Dit bedrag staat ook als schuld links boven aan de pagina vermeld .Het geld moest opgenomen worden in het Oost-Indisch Huis in Amsterdam. Adrianus was in dienst van de VOC Kamer van Amsterdam. Aan te nemen valt dat door de drukte met de kinderen, geboren tussen 1752 en 1758, Belia niet naar Amsterdam kon om geld voor haar en de kinderen op te halen. Dit was niet mogelijk bij een ander kamer zoals bijvoorbeeld Rotterdam of Delft, die veel dichterbij waren.
Adriaan ging als soldaat naar Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka. Bij de bijschrijvingen in het soldijboek staat onder ander 11 maanden en 24 dagen Colombo, 5 maanden en 15 dagen Tutucorijn (Tuticorin, India) en 8 maanden Colombo.

Meer informatie is onder ander te vinden op de VOC-site.

Transcriptie soldijboek